O nádraží

Nádraží Praha – Vyšehrad a jeho osud?

Pražská spojovací dráha kolem Vyšehradu byla dokončena v roce 1872 a jezdily zde do roku 1888 pouze nákladní vlaky. V roce 1905 byla dosavadní zastávka nahrazena secesní dvoupatrovou budovou nádraží. Od roku 1960 nádraží přestalo sloužit svému účelu a fungovalo pouze jako výhybna. Po rekonstrukci zabezpečovacího zařízení byla i výhybna v roce 2014 zrušena a kolejiště bylo přičleněno ke stanici Praha – Smíchov. V areálu nádraží stával kamenný lev i malá kašna a naproti nádražní budově stál do ledna 2008 památkově chráněný objekt hrázděné čekárny.

Na konci osmdesátých let 20. století byla secesní budova nádraží tehdejšími ČSD naposledy opravena a proběhla první jednání se zájemci o koupi. V roce 2001 byl areál nádraží včetně obou hradel, ostrovního nástupiště a hrázděné čekárny ministerstvem kultury prohlášen kulturní památkou. V následujících letech probíhal vleklý spor ohledně vlastnictví mezi ČD a SŽDC. V průběhu roku 2007 nádraží zakoupila společnost TIP Estate a v lednu roku 2008 firma zbourala bez souhlasu památkové péče ostrovní hrázděnou čekárnu. Následoval kolotoč jednání o změně využití včetně dostaveb administrativně obytných křídel, který dodnes není ukončen…

…pokud jste vydrželi číst až se sem, dovoluji si Vás pozvat v sobotu dne 16. 9. 2017 od 15:15 na přednášku PhDr. Jiřího Chmelenského z Národního památkového ústavu v Praze nazvanou Nádraží Praha – Vyšehrad a jeho osud?

Upozornění:
Přístup k nádraží od kolejiště – prostoru dráhy – je zakázán!